De ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een aandoening waarbij bepaalde zenuwcellen die dopamine produceren in de hersenen versneld afsterven. Wanneer een bepaald percentage zenuwcellen is afgestorven, ontstaan er klachten en symptomen vanwege een tekort aan dopamine.

Dopamine zorgt er namelijk o.a. voor dat de hersenen goed werken. Door een tekort aan dopamine kunnen je hersenen bijvoorbeeld spierbewegingen minder goed sturen.


Andere bekende klachten zijn traagheid, stijfheid en beven. Maar Parkinson geeft ook problemen die minder opvallen. Bijvoorbeeld trager denken, wisselende stemmingen, slecht slapen of moeite hebben met naar de wc gaan.

Bij de meeste mensen ontstaat de ziekte tussen de 50 en 70 jaar. Er is ook een groep mensen die Parkinson al voor het 40e levensjaar krijgt. De laatstgenoemde groep wordt de laatste jaren helaas steeds groter.

Er wordt steeds meer bekend welke omgevingsfactoren er belangrijk zijn voor het ontwikkelen van Parkinson én wat een gezond voedingspatroon kan doen voor het verlichten van de klachten en het vertragen van de ziekte.

Lees hier de blogs die ik heb geschreven over voeding en Parkinson.